fbpx

Rekisteriseloste / Tietosuojalausunto

Yleistä

Versio 25.5.2018

Tämä tietosuojaseloste on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja 24 §:n mukainen informointiasiakirja Bizfitin palveluiden käyttäjistä.

Bizfit Oy (”Bizfit”) kerää henkilötietoja asiakkaista. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme, miten käsittelemme henkilötietoja sekä miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi. Bizfit käsittelee henkilötietojasi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Bizfitin suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Tämä tietosuojaseloste ei kata kolmansien osapuolien tietojen käsittelyä emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolien suorittamasta tietojen käsittelystä.

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Löydät ajantasaisen version kotisivuiltamme www.bizfit.fi/rekisteriseloste. Tämä tietosuojaseloste soveltuu kaikkiin Bizfitin palveluidensa toteuttamisen yhteydessä käsittelemiin henkilötietoihin.

Rekisterin pitäjä

Bizfit Oy (”Bizfit”)
Y-tunnus: 2784084-3
Osoite: Pinninkatu 47, 33100 Tampere
Sähköposti: info@bizfit.fi
Kotisivut: www.bizfit.fi

Twitter: @Bizfitltd
Facebook: www.facebook.com/Bizfitltd

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
CEO  Pasi Ojanen,
etunimi.sukunimi@bizfit.fi

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot

Perustiedot

Perustietoina voimme kerätä käyttäjästä:

– sähköpostiosoitteen
– etu- ja sukunimen
– kotiosoitteen
– puhelinnumeron
– maksutavat

Maksutapojen tallentaminen on vapaaehtoista. Maksuvälinetietojen tallentamisesta vastaa käyttämämme maksuoperaattori. Bizfitin asiakasrekisteriin maksuvälinetietoja ei tallenneta täydellisenä. Bizfit saa käyttöönsä esimerkiksi luottokortin osalta yksilöivän tunnisteen ja kortin neljä viimeisintä numeroa sekä voimassaoloajan. Näillä tiedoilla Bizfit voi tehdä kortilta veloituksia asiakkaan lukuun.

Tilauksia koskevat tiedot

Palvelussamme tilattujen ja ostettujen palveluiden osalta keräämme tiedon palveluntarjoajista, maksuista, maksutavoista ja ajankohdista.

Muut tiedot

Bizfitin asiakasprofiilin täyttämisen yhteydessä keräämme seuraavat tiedot perustietojen lisäksi:

– Kuva
– Palvelukielet
– Osaamisalueet
– Sosiaalisen median profiilit
– Yrityksen nimi ja y -tunnus

Tekniset tiedot

Me tai valtuutetut palveluntarjoajamme voivat kerätä teknistä tietoa palvelumme tai internetsivujemme käyttämisestä. Tekninen tieto on yleensä anonyymiä ja se voi sisältää selaimen nimen, tietokoneen tai laitteen tyypin, vierailun keston, palvelussamme tehtyjä toimia, pituuden ja päivämäärän, niiden sivustojen URL-osoitteet, joilta olet siirtynyt palveluumme tai joihin siirryt palvelustamme, internetin selailutapaa kuvaavaa tietoa, IP-osoitteen, käyttöjärjestelmän, internet-palveluntarjoajan sekä muuta vastaavaa teknistä tietoa.

Palvelun käyttöä koskevat arviot ja palautteet

Voimme tehdä asiakaskyselyjä, joilla keräämme tietoa palvelun käytettävyydestä. Voimme myös kysyä tarkempia taustatietoja kuten sukupuolen, iän ja asuinpaikka. Asiakaskyselyihin vastaaminen on aina vapaaehtoista.

Evästeet

Bizfit käyttää palveluissaan evästeitä (cookies) online-tilauspalvelun toteuttamiseksi. Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välissä.

Käyttäjä voi estää kokonaan tai osittain (esimerkiksi kolmannen osapuolen evästeet) evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen tietosuoja-asetuksista. Huomioithan, että näin tehdessäsi jotkin palvelun toiminnallisuudet eivät välttämättä toimi oikein. Esimerkiksi joudut kirjautumaan palveluun aina sen avatessasi.

Palvelumme käyttävät Google Analyticsia luodakseen raportteja internetsivujemme käytöstä, jotta voimme parantaa sivujamme sekä palveluamme. Saadaksesi lisätietoa Google Analyticsista, käy osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan osoitteesta https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Bizfit käyttää henkilötietojasi henkilötietolain (523/1999) mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

Välittääksemme palveluja sekä täyttääksemme sopimussuhteeseen perustuvat velvollisuutemme

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti tarjotaksemme palveluita sinulle. Käsittelemme tietoja esimerkiksi käyttöoikeuksien, asiakassuhteen ja palvelun hoitamiseen, hallintaan sekä kehittämiseen. Rekisterin tietoja käsitellään Bizfitin henkilö- ja organisaatioasiakkaiden sekä Bizfitin välittämien palveluiden yksilöimiseksi ja henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuuden varmistamiseksi, virhetilanteiden selvittämiseen sekä mahdollisten väärinkäytösten ja tietosuojaloukkausten selvittämiseen. Lisäksi tietoja käytetään myös palveluiden käytön määrän sekä kustannusten seurannan ja jaon selvittämistä varten. Henkilötietoja käytetään myös maksujesi sekä mahdollisten palautusten käsittelyyn.

Mikäli otat yhteyttä asiakasneuvontaamme, käytämme antamaasi tietoa vastataksemme kysymyksiisi ja ratkaistaksemme mahdolliset reklamaatiosi. Jotta palvelumme vastaisivat odotuksiasi, antamaasi tietoa voidaan käyttää esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyihin. Voimme myös pyytää kolmatta osapuolta suorittamaan tällaisen kyselyn puolestamme.

Asiakasviestintään

Bizfit käsittelee henkilötietojasi kertoakseen sinulle palveluitamme koskevista muutoksista. Voimme myös käyttää tietojasi lähettääksemme sinulle uutiskirjeitä edellyttäen, että olet antanut tähän suostumuksesi.

Palvelun kehittämiseksi

Voimme käsitellä tietojasi parantaaksemme palveluidemme laatua esimerkiksi analysoimalla niiden käyttöä. Pyrimme käyttämään tähän tarkoitukseen anonyymia tietoa, josta henkilöä ei voida tunnistaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään ensisijaisesti asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen ja tilausten tekemisen yhteydessä. Asiakkaasta kerääntyy myös tietoja palveluiden käytön yhteydessä.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan myös kerätä asiakaskyselyillä, joihin vastaaminen on vapaaehtoista.

Säännönmukaiset tietojensiirrot ja luovutukset

Bizfit voi jakaa tietojasi liikekumppaneille, joiden kanssa se tarjoaa yhdessä tuotteita tai palveluita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi maksujen välitysjärjestelmien tarjoajat, pankit ja toimivaltaiset viranomaiset.

Ota huomioon, että ulkopuolisten kumppaneiden tietosuojakäytännöt eivät ole hallinnassamme. Tällaiset palveluntarjoajat saattavat ottaa sinuun yhteyttä pyytääkseen lisätietoja tilaukseesi liittyen tai vastataksesi mahdollisesti lähettämääsi palautteeseen.

Tietoja ei siirretä sellaisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntöä EU:n komissio ei ole katsonut riittäväksi. Tietoa ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Mikäli Bizfit Oy on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme siirtää henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle, joka on mukana kyseisessä yrityskaupassa. Tällaisessa tilanteessa takaamme henkilötietojesi luottamuksellisuuden ja ilmoitamme asiakkaillemme ennen tietojen siirtoa tai soveltuvan tietosuojaselosteen vaihtumista.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin. Henkilötietoja käsittelevät vain Bizfitin erikseen määrittämät henkilöt tai Bizfitin työntekijät omassa työssään. Järjestelmään pääsy on rajattu ja rekisteri suojattu palomuurilla sekä pääsyn hallinnalla.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa maksuttomasti kerran vuodessa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettuna rekisteriin. Vapaamuotoinen pyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna yllämainituille rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita tarvittavat tunnistetiedot, jotta tietojen hakeminen järjestelmästä on mahdollista. Tällaisia tietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite. Tarvitsemme myös tiedon siitä, sallitko tietojen toimittamisen sähköpostilla. Bizfit lähettää tiedot vain palveluun tallennettuun sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Asiakas voi korjata omat tietonsa itse kirjautumalla sisään ja menemällä omiin tietoihinsa. Muissa asioissa asiakas voi toimittaa vapaamuotoisen korjauspyynnön yllämainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Pyynnössä tulee mainita myös edellisessä kappaleessa luetellut tunnistetiedot.

Muutokset

Tätä tietosuojaselostetta saatetaan päivittää. Löydät ajantasaisen version kotisivuiltamme www.bizfit.fi/rekisteriseloste. Emme tee huomattavia muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen emmekä vähennä oikeuksiasi ilman etukäteisilmoitusta näistä muutoksista.